دوره آموزشی

دوره آنلاین
زیست کنکور استاد معصوم نیا

مدرس : سینا معصوم نیا

16,200,000 ریال 18,000,000 ریال
30 تعداد جلسات کلاس
60 مجموع ساعت تدریس
۱۴۰۰-۰۵-۰۱ شروع کلاس ها
500 تعداد شرکت کنندگان

سینا معصوم نیا

مدرس:زیست شناسی

 

رتبه 27 کنکور سراسری

فارق التحصیل پزشکی از علوم پزشکی تهران

در حال تالیف کتاب میکرو طلایی جامع گاج برای کنکور 1401 و 1402

سابقه تدریس در مدارس حلی 3 ، علامه طباطبائی کارگر و فاطمی ، حنان ،راه رشد ،دکتر حسابی و دیگر مدارس تهران

سابقه تدریس در شهرهای تهران،زنجان،همدان،اهواز،گرمسار،گنبدکاووس،اصفهان و  ...

طراح گزینه 2

مدیر محتوای درس کاکائو

 

برنامه کلاسی

جدول برنامه جلسات و کلاس های دوره آموزشی

جهت استفاده بهتر از خدمات کلاس های آنلاین آیکلاس بهترین گزینه استفاده از مرورگر کروم می باشد

جلسه 1

جلسه 1

دوره رایگان

عنوان جلسه

نکات اولیه زیست

سرفصل مطالب این جلسه : نکات اولیه زیست
۱۴۰۰-۰۵-۰۲
ساعت : ۱۶:۴۵

جلسه 2

جلسه 2

عنوان جلسه

نکات اولیه زیست

سرفصل مطالب این جلسه : نکات اولیه زیست
۱۴۰۰-۰۵-۰۹
ساعت : ۱۶:۴۵

جلسه 3

جلسه 3

عنوان جلسه

فصل ۱ دوازده

سرفصل مطالب این جلسه : فصل ۱ دوازده
۱۴۰۰-۰۵-۱۶
ساعت : ۱۶:۴۵

جلسه 4

جلسه 4

عنوان جلسه

فصل ۱ دوازده

سرفصل مطالب این جلسه : فصل ۱ دوازده
۱۴۰۰-۰۵-۲۳
ساعت : ۱۶:۴۵

جلسه 5

جلسه 5

عنوان جلسه

فصل ۱ دهم

سرفصل مطالب این جلسه : فصل ۱ دهم
۱۴۰۰-۰۵-۳۰
ساعت : ۱۶:۴۵

جلسه 6

جلسه 6

عنوان جلسه

فصل ۱ دهم + فصل ۲ دوزادهم

سرفصل مطالب این جلسه : فصل ۱ دهم + فصل ۲ دوزادهم
۱۴۰۰-۰۶-۰۶
ساعت : ۱۶:۴۵

جلسه 7

جلسه 7

عنوان جلسه

فصل ۲ دوازدهم

سرفصل مطالب این جلسه : فصل ۲ دوازدهم
۱۴۰۰-۰۶-۱۳
ساعت : ۱۶:۴۵

جلسه 8

جلسه 8

دوره رایگان

عنوان جلسه

گوارش

سرفصل مطالب این جلسه : گوارش
۱۴۰۰-۰۷-۱۰
ساعت : ۱۶:۴۵

جلسه 9

جلسه 9

عنوان جلسه

گوارش

سرفصل مطالب این جلسه : گوارش
۱۴۰۰-۰۷-۱۷
ساعت : ۱۶:۴۵

جلسه 10

جلسه 10

عنوان جلسه

قلب

سرفصل مطالب این جلسه : قلب
۱۴۰۰-۰۷-۲۴
ساعت : ۱۶:۴۵

جلسه 11

جلسه 11

عنوان جلسه

قلب

سرفصل مطالب این جلسه : قلب
۱۴۰۰-۰۸-۰۱
ساعت : ۱۶:۴۵

جلسه 12

جلسه 12

عنوان جلسه

قلب + تنفس

سرفصل مطالب این جلسه : قلب + تنفس
۱۴۰۰-۰۸-۰۱
ساعت : ۱۹:۰۰

جلسه 13

جلسه 13

عنوان جلسه

نکات باقی مانده قلب و تنفس

سرفصل مطالب این جلسه : نکات باقی مانده قلب و تنفس
۱۴۰۰-۰۸-۰۸
ساعت : ۱۶:۴۵

جلسه 14

جلسه 14

عنوان جلسه

کلیه

سرفصل مطالب این جلسه : کلیه
۱۴۰۰-۰۸-۱۵
ساعت : ۱۶:۴۵

جلسه 15

جلسه 15

عنوان جلسه

کلیه

سرفصل مطالب این جلسه : کلیه
۱۴۰۰-۰۸-۱۵
ساعت : ۲۰:۰۰

جلسه 16

جلسه 16

عنوان جلسه

فصل ۲ دوزادهم ( ژن )

سرفصل مطالب این جلسه : فصل ۲ دوزادهم ( ژن )
۱۴۰۰-۰۸-۱۵
ساعت : ۲۱:۰۰

جلسه 17

جلسه 17

عنوان جلسه

فصل ۳ دوازدهم

سرفصل مطالب این جلسه : فصل ۳ دوازدهم
۱۴۰۰-۰۸-۲۲
ساعت : ۱۵:۰۰

جلسه 18

جلسه 18

عنوان جلسه

فصل ۶ دهم

سرفصل مطالب این جلسه : فصل ۶ دهم
۱۴۰۰-۰۸-۲۹
ساعت : ۱۵:۰۰

جلسه 19

جلسه 19

عنوان جلسه

جلسه نوزدهم

سرفصل مطالب این جلسه : جلسه نوزدهم
۱۴۰۰-۰۹-۰۶
ساعت : ۱۵:۰۰

جلسه 20

جلسه 20

عنوان جلسه

جلسه بیستم

سرفصل مطالب این جلسه : جلسه بیستم
۱۴۰۰-۰۹-۱۳
ساعت : ۱۵:۰۰

جلسه 21

جلسه 21

عنوان جلسه

جلسه بیست و یکم

سرفصل مطالب این جلسه : جلسه بیست و یکم
۱۴۰۰-۰۹-۲۰
ساعت : ۱۵:۰۰

جلسه 22

جلسه 22

عنوان جلسه

جلسه بیست و دوم

سرفصل مطالب این جلسه : جلسه بیست و دوم
۱۴۰۰-۰۹-۲۷
ساعت : ۱۵:۰۰

جلسه 23

جلسه 23

عنوان جلسه

جلسه بیست و سوم

سرفصل مطالب این جلسه : جلسه بیست و سوم
۱۴۰۰-۱۰-۰۴
ساعت : ۱۵:۰۰

جلسه 24

جلسه 24

عنوان جلسه

دستگاه حرکتی

سرفصل مطالب این جلسه : دستگاه حرکتی
۱۴۰۰-۱۰-۱۱
ساعت : ۱۵:۰۰

جلسه 25

جلسه 25

عنوان جلسه

جلسه بیست و پنجم

سرفصل مطالب این جلسه : جلسه بیست و پنجم
۱۴۰۰-۱۰-۲۵
ساعت : ۱۵:۰۰

جلسه 26

جلسه 26

عنوان جلسه

جلسه بیست و ششم

سرفصل مطالب این جلسه : جلسه بیست و ششم
۱۴۰۰-۱۱-۰۲
ساعت : ۱۵:۰۰
 • سایر دوره های آنلاین
alt
alt
رایگان
حل تمرین هندسه و گسسته
سرفصل مطالب
 • جلسه اول
 • جلسه دوم
 • جلسه سوم
 • جلسه چهارم
alt
رایگان
آزمون آنلاین آی کلاس
سرفصل مطالب
 • آزمون آنلاین آی کلاس
alt
رایگان
کلاس فوق العاده
سرفصل مطالب
 • فوق العاده ریاضی تجربی استاد عمید
alt
رایگان
کارگاه های جمع بندی نیم سال
سرفصل مطالب
 • کارگاه جمع بندی فیزیک استاد علیپور
 • کارگاه جمع بندی نیم سال اول عربی استاد غلامی
 • کارگاه جمع بندی ریاضی 12 ( تابع ) استاد عمید
 • کارگاه جمع بندی نیم سال اول عربی استاد غلامی - بخش 2
 • رويداد پاسخدهي به سوالات برگزيده آزمون هاي آزمايشي جامع نيمسال اول فيزيك-سبزميداني
 • پاسخدهي به سوالات برگزيده آزمون هاي آزمايشي جامع نيمسال اول ادبیات - دکتر احمدنیا
 • کارگاه جمع بندی نیم سال اول زیست - استاد پناهی شایق
 • پاسخ دهي به سوالات برگزيده آزمون هاي آزمايشي جامع نيمسال اول ادبیات - استاد افخمی
 • پاسخ دهي به سوالات برگزيده آزمون هاي آزمايشي جامع نيمسال اول ریاضی انسانی - استاد عزیزخانی
 • پاسخ دهي به سوالات برگزيده آزمون هاي آزمايشي جامع نيمسال اول شیمی - استاد عزیزآبادی
 • پاسخ دهي به سوالات برگزيده آزمون هاي آزمايشي جامع نيمسال اول ریاضی - استاد بلغاک
 • کارگاه جمع بندی نیم سال اول زبان - استاد محمدی
 • کارگاه جمع بندی نیم سال اول ریاضی - استاد عمید
 • کارگاه جمع بندی نیم سال اول ادبیات - استاد عطری
 • کارگاه جمع بندی نیم سال اول گسسته - استاد عمید
 • کارگاه جمع بندی نیم سال اول ریاضی - استاد حمزه لویی
 • کارگاه مشاوره ای هنر آزمون دادن و استراتژی های جدید در نیمه دوم
 • کارگاه جمع بندی نیم سال اول معارف - استاد کاغذی
alt
رایگان
برای شروع هنوز دیر نیست
سرفصل مطالب
 • ریاضیات کنکور استاد عمید
 • گسسته کنکور استاد عمید
 • شیمی کنکور استاد کیومرثی
 • دین و زندگی کنکور استاد کاغذی
 • زیست کنکور استاد پناهی شایق
 • زبان انگلیسی کنکور استاد عظیمی
 • ادبیات کنکور استاد احمدنیا
 • دین و زندگی کنکور استاد رضایی بقا
 • زبان انگلیسی استاد محمدی
 • اقتصاد استاد محمد بیگی
 • زیست شناسی استاد معصوم نیا
 • فیزیک استاد سبز میدانی
 • فلسفه و منطق استاد سه دهی
 • ریاضی استاد بلغاک
 • شیمی کنکور استاد عزیزآبادی
 • ادبیات کنکور استاد عطری
 • علوم و فنون ادبی استاد عطری
 • هندسه استاد عمید
 • روانشناسی استاد ترکمن
 • جامعه شناسی استاد تیموریان
 • عربی استاد مومن زاده
 • عربی انسانی استاد بختیاری
 • ریاضی استاد عزیزخانی
 • فیزیک استاد ایرانشاهی
 • فیزیک استاد علیپور
 • ادبیات استاد افخمی
alt
رایگان
آی استارت آی کلاس
سرفصل مطالب
 • کارگاه مشاوره مهندس پازوکی
 • فیزیک استاد ایرانشاهی
 • اقتصاد استاد محمد بیگی
 • فیزیک استاد علیپور
 • ریاضی استاد عزیزخانی
 • روانشناسی استاد ترکمن
 • شیمی استاد عزیزآبادی
 • علوم و فنون ادبی استاد عطری
 • ادبیات استاد افخمی
 • ریاضی استاد کریمی نیا
 • ادبیات استاد احمدنیا
 • فیزیک استاد سبز میدانی
 • جامعه شناسی استاد تیموریان
 • دین و زندگی استاد کاغذی
 • عربی استاد بختیاری
 • زیست شناسی استاد پناهی شایق
 • عربی استاد غلامی
 • زیست شناسی استاد معصوم نیا
 • معارف استاد رضایی بقا
 • فلسفه و منطق استاد سه دهی
 • زبان انگلیسی استاد محمدی
 • زبان انگلیسی استاد عظیمی
 • شیمی استاد کیومرثی
 • ریاضی استاد عمید
 • هندسه و گسسته استاد عمید
 • عربی استاد مومن زاده
 • ریاضی استاد بلغاک
 • عربی استاد غلامی جلسه دوم
 • شیمی استاد عزیزآبادی 2
alt
12,000,000 ریال
ادبیات کنکور استاد احمدنیا
سرفصل مطالب
 • جلسه اول
 • جلسه دوم
 • جلسه سوم
 • جلسه چهارم
 • جلسه پنجم
 • هنوز برای شروع دیر نیست
 • جلسه هفتم
 • جلسه هشتم
 • جلسه نهم
 • جلسه دهم
 • جلسه یازدهم
 • جلسه دوازدهم
 • جلسه سیزدهم
 • جلسه چهاردهم
 • جلسه پانزدهم
 • جلسه شانزدهم
 • جلسه هفدهم
 • جلسه هجدهم
 • پاسخدهي به سوالات برگزيده آزمون هاي آزمايشي جامع نيمسال اول ادبیات
 • جلسه بیستم
 • جلسه بیست و یکم
alt
12,000,000 ریال
عربی کنکور استاد مومن زاده
سرفصل مطالب
 • مقّدمات عربی + تدریس اسم از نظر جنس + گَپ و گفتی با بچّه ها
 • بررسی اسم از نظر تعداد + حضور جذّاب یک مهمان عزیز در کلاس و رتبه برتر کنکور
 • اسم از نظر تعداد (۲)
 • ضمائر و نقش آنها در جمله + نون وقایه
 • اسامی اشاره و ترجمه آنها
 • اسامی موصول + شروع فعل
 • زمان و صیغه فعل ها : فعل ماضی و مضارع و تشخیص فاعل و انواع آن
 • کارگاه دوره ای مباحث تابستانی (۱) ؛ COMEBACK
 • زمان و صیغه فعل ها : فعل امر و فعل نهی و تشخیص انواع لا در عربی
 • زمان و صیغه فعل ها : ترجمه ماضی استمراری و بعید و نقلی
 • درس دو دهم : اعداد
 • حل تست های کنکور اعداد + درس یک دوازدهم : حروف مشبهه بالفعل
 • جلسه سیزدهم
 • جلسه چهاردهم
 • جلسه پانزدهم
 • جلسه شانزدهم
 • جلسه هفدهم
 • جلسه هجدهم
 • جلسه نوزدهم
 • جلسه بیستم
 • جلسه بیست و یکم
 • جلسه بیست و دوم
 • جلسه بیست و سوم
 • جلسه بیست و چهارم
alt
12,000,000 ریال
دین و زندگی کنکور استاد کاغذی
سرفصل مطالب
 • جلسه اول
 • جلسه دوم
 • جلسه سوم
 • جلسه چهارم
 • جلسه پنجم
 • جلسه ششم
 • هنوز برای شروع دیر نیست
 • جلسه هشتم
 • جلسه نهم
 • جلسه دهم
 • جلسه یازدهم
 • جلسه دوازدهم
 • جلسه سیزدهم
 • جلسه چهاردهم
 • جلسه پانزدهم
 • جلسه شانزدهم
 • جلسه هفدهم
 • درس پنجم سال یازدهم
 • جلسه نوزدهم
 • کارگاه جمع بندی نیم سال اول معارف - استاد کاغذی
 • تدریس درس هفت دوازدهم همراه با تست
 • جلسه بیست و دوم
alt
12,000,000 ریال
زبان انگلیسی کنکور استاد عظیمی
سرفصل مطالب
 • گرامر ۱-۱-۱۰
 • گرامر ۱-۲-۱۰
 • تست گرامر ۱-۱-۱۰ / گرامر ۲-۱-۱۰ / تست گرامر ۱-۲-۱۰
 • گرامر ۲-۲-۱۰ / گرامر ۳-۲-۱۰
 • گرامر ۱-۳-۱۰ / گرامر ۲-۳-۱۰ / گرامر ۳-۳-۱۰
 • تست گرامر ۳-۳-۱۰ / گرامر ۱-۴-۱۰
 • شروع گرامر ۱-۲-۱۱ + ۱-۱-۱۲
 • تکمیل گرامر ۱-۲-۱۱ + ۱-۱-۱۲ تمرین درک مطلب
 • تست گرامر ۱-۲-۱۱ + ۱-۱-۱۲ تمرین درک مطلب تمرین کلوزتست
 • گرامر ۲-۱-۱۲ / تمرین کلوزتست
 • تست گرامر ۲-۱-۱۲ / گرامر ۳-۱-۱۲ / گرامر ۴-۱-۱۲
 • تست گرامر ۴-۱-۱۲ / گرامر ۲-۴-۱۰ / شروع گرامر ۳-۴-۱۰
 • تکمیل گرامر ۳-۴-۱۰ / تمرین کلوزتست / تمرین درک مطلب
 • شروع گرامر ۱-۲-۱۲
 • تکمیل گرامر ۱-۲-۱۲ / تمرین کلوزتست
 • تست گرامر ۱-۲-۱۲ / گرامر ۲-۲-۱۲
 • تست گرامر ۲-۲-۱۲ / تست گرامر ۱-۱۲ و ۲-۱۲
 • جلسه هجدهم
 • جلسه نوزدهم