دوره آموزشی

30 تعداد جلسات کلاس
60 مجموع ساعت تدریس
۱۴۰۰-۰۵-۰۱ شروع کلاس ها
500 تعداد شرکت کنندگان

استاد مؤمن زاده:

درس عربی که دارای اهمیت ویژه ای برای دانش آموزان کنکوری می باشد،با بهترین شیوه تدریس توسط استاد رضا مومن زاده با رزومه زیر و به صورت آنلاین در اختیار دانش آمزان قرار می گیرد:

دبیر برتر عربی,سابقه تدریس در مدارس تیزهوشان تهران,اهواز و اصفهان مولف کتاب های کمک آموزشی

 

درس عربی کنکور برای دانش آموزان رشته ریاضی و تجربی که طی 60 ساعت کلیه مباحث دهم ، یازدهم و دوازدهم جهت اخذ بهترین نتیجه در کنکور سراسری تدریس می شود.

 

برنامه کلاسی

جدول برنامه جلسات و کلاس های دوره آموزشی

جهت استفاده بهتر از خدمات کلاس های آنلاین آیکلاس بهترین گزینه استفاده از مرورگر کروم می باشد

جلسه 1

جلسه 1

دوره رایگان

عنوان جلسه

مقّدمات عربی + تدریس اسم از نظر جنس + گَپ و گفتی با بچّه ها

سرفصل مطالب این جلسه : مقّدمات عربی + تدریس اسم از نظر جنس + گَپ و گفتی با بچّه ها
۱۴۰۰-۰۵-۰۶
ساعت : ۲۱:۰۰

جلسه 2

جلسه 2

عنوان جلسه

بررسی اسم از نظر تعداد + حضور جذّاب یک مهمان عزیز در کلاس و رتبه برتر کنکور

سرفصل مطالب این جلسه : بررسی اسم از نظر تعداد + حضور جذّاب یک مهمان عزیز در کلاس و رتبه برتر کنکور
۱۴۰۰-۰۵-۱۳
ساعت : ۲۱:۰۰

جلسه 3

جلسه 3

عنوان جلسه

اسم از نظر تعداد (۲)

سرفصل مطالب این جلسه : اسم از نظر تعداد (۲)
۱۴۰۰-۰۵-۲۰
ساعت : ۲۱:۰۰

جلسه 4

جلسه 4

دوره رایگان

عنوان جلسه

ضمائر و نقش آنها در جمله + نون وقایه

سرفصل مطالب این جلسه : ضمائر و نقش آنها در جمله + نون وقایه
۱۴۰۰-۰۶-۰۳
ساعت : ۲۱:۰۰

جلسه 5

جلسه 5

عنوان جلسه

اسامی اشاره و ترجمه آنها

سرفصل مطالب این جلسه : اسامی اشاره و ترجمه آنها
۱۴۰۰-۰۶-۱۰
ساعت : ۲۱:۰۰

جلسه 6

جلسه 6

عنوان جلسه

اسامی موصول + شروع فعل

سرفصل مطالب این جلسه : اسامی موصول + شروع فعل
۱۴۰۰-۰۶-۱۷
ساعت : ۲۱:۰۰

جلسه 7

جلسه 7

عنوان جلسه

زمان و صیغه فعل ها : فعل ماضی و مضارع و تشخیص فاعل و انواع آن

سرفصل مطالب این جلسه : زمان و صیغه فعل ها : فعل ماضی و مضارع و تشخیص فاعل و انواع آن
۱۴۰۰-۰۶-۲۴
ساعت : ۱۲:۰۰

جلسه 8

جلسه 8

دوره رایگان

عنوان جلسه

کارگاه دوره ای مباحث تابستانی (۱) ؛ COMEBACK

سرفصل مطالب این جلسه : جلسه هشتمکارگاه دوره ای مباحث تابستانی (۱) ؛ COMEBACK
۱۴۰۰-۰۷-۰۵
ساعت : ۱۱:۰۰

جلسه 9

جلسه 9

عنوان جلسه

زمان و صیغه فعل ها : فعل امر و فعل نهی و تشخیص انواع لا در عربی

سرفصل مطالب این جلسه : زمان و صیغه فعل ها : فعل امر و فعل نهی و تشخیص انواع لا در عربی
۱۴۰۰-۰۷-۰۷
ساعت : ۲۱:۰۰

جلسه 10

جلسه 10

دوره رایگان

عنوان جلسه

زمان و صیغه فعل ها : ترجمه ماضی استمراری و بعید و نقلی

سرفصل مطالب این جلسه : زمان و صیغه فعل ها : ترجمه ماضی استمراری و بعید و نقلی
۱۴۰۰-۰۷-۱۴
ساعت : ۲۱:۰۰

جلسه 11

جلسه 11

عنوان جلسه

درس دو دهم : اعداد

سرفصل مطالب این جلسه : درس دو دهم : اعداد
۱۴۰۰-۰۷-۲۱
ساعت : ۲۱:۰۰

جلسه 12

جلسه 12

عنوان جلسه

حل تست های کنکور اعداد + درس یک دوازدهم : حروف مشبهه بالفعل

سرفصل مطالب این جلسه : حل تست های کنکور اعداد + درس یک دوازدهم : حروف مشبهه بالفعل
۱۴۰۰-۰۷-۲۸
ساعت : ۲۱:۰۰

جلسه 13

جلسه 13

عنوان جلسه

جلسه سیزدهم

سرفصل مطالب این جلسه : جلسه سیزدهم
۱۴۰۰-۰۸-۰۵
ساعت : ۲۱:۰۰
 • سایر دوره های آنلاین
alt
alt
رایگان
حل تمرین هندسه و گسسته
alt
رایگان
آزمون آنلاین آی کلاس
سرفصل مطالب
 • آزمون آنلاین آی کلاس
alt
رایگان
برای شروع هنوز دیر نیست
سرفصل مطالب
 • ریاضیات کنکور استاد عمید
 • گسسته کنکور استاد عمید
 • شیمی کنکور استاد کیومرثی
 • دین و زندگی کنکور استاد کاغذی
 • زیست کنکور استاد پناهی شایق
 • زبان انگلیسی کنکور استاد عظیمی
 • ادبیات کنکور استاد احمدنیا
 • دین و زندگی کنکور استاد رضایی بقا
 • زبان انگلیسی استاد محمدی
 • اقتصاد استاد محمد بیگی
 • زیست شناسی استاد معصوم نیا
 • فیزیک استاد سبز میدانی
 • فلسفه و منطق استاد سه دهی
 • ریاضی استاد بلغاک
 • شیمی کنکور استاد عزیزآبادی
 • ادبیات کنکور استاد عطری
 • علوم و فنون ادبی استاد عطری
 • هندسه استاد عمید
 • روانشناسی استاد ترکمن
 • جامعه شناسی استاد تیموریان
 • عربی استاد مومن زاده
 • عربی انسانی استاد بختیاری
 • ریاضی استاد عزیزخانی
 • فیزیک استاد ایرانشاهی
 • فیزیک استاد علیپور
 • ادبیات استاد افخمی
alt
رایگان
آی استارت آی کلاس
سرفصل مطالب
 • کارگاه مشاوره مهندس پازوکی
 • فیزیک استاد ایرانشاهی
 • اقتصاد استاد محمد بیگی
 • فیزیک استاد علیپور
 • ریاضی استاد عزیزخانی
 • روانشناسی استاد ترکمن
 • شیمی استاد عزیزآبادی
 • علوم و فنون ادبی استاد عطری
 • ادبیات استاد افخمی
 • ریاضی استاد کریمی نیا
 • ادبیات استاد احمدنیا
 • فیزیک استاد سبز میدانی
 • جامعه شناسی استاد تیموریان
 • دین و زندگی استاد کاغذی
 • عربی استاد بختیاری
 • زیست شناسی استاد پناهی شایق
 • عربی استاد غلامی
 • زیست شناسی استاد معصوم نیا
 • معارف استاد رضایی بقا
 • فلسفه و منطق استاد سه دهی
 • زبان انگلیسی استاد محمدی
 • زبان انگلیسی استاد عظیمی
 • شیمی استاد کیومرثی
 • ریاضی استاد عمید
 • هندسه و گسسته استاد عمید
 • عربی استاد مومن زاده
 • ریاضی استاد بلغاک
 • عربی استاد غلامی جلسه دوم
 • شیمی استاد عزیزآبادی 2
alt
12,000,000 ریال
ادبیات کنکور استاد احمدنیا
سرفصل مطالب
 • جلسه اول
 • جلسه دوم
 • جلسه سوم
 • جلسه چهارم
 • جلسه پنجم
 • هنوز برای شروع دیر نیست
 • جلسه هفتم
 • جلسه هشتم
 • جلسه نهم
 • جلسه دهم
alt
12,000,000 ریال
عربی کنکور استاد مومن زاده
سرفصل مطالب
 • مقّدمات عربی + تدریس اسم از نظر جنس + گَپ و گفتی با بچّه ها
 • بررسی اسم از نظر تعداد + حضور جذّاب یک مهمان عزیز در کلاس و رتبه برتر کنکور
 • اسم از نظر تعداد (۲)
 • ضمائر و نقش آنها در جمله + نون وقایه
 • اسامی اشاره و ترجمه آنها
 • اسامی موصول + شروع فعل
 • زمان و صیغه فعل ها : فعل ماضی و مضارع و تشخیص فاعل و انواع آن
 • کارگاه دوره ای مباحث تابستانی (۱) ؛ COMEBACK
 • زمان و صیغه فعل ها : فعل امر و فعل نهی و تشخیص انواع لا در عربی
 • زمان و صیغه فعل ها : ترجمه ماضی استمراری و بعید و نقلی
 • درس دو دهم : اعداد
 • حل تست های کنکور اعداد + درس یک دوازدهم : حروف مشبهه بالفعل
 • جلسه سیزدهم
alt
12,000,000 ریال
دین و زندگی کنکور استاد کاغذی
سرفصل مطالب
 • جلسه اول
 • جلسه دوم
 • جلسه سوم
 • جلسه چهارم
 • جلسه پنجم
 • جلسه ششم
 • هنوز برای شروع دیر نیست
 • جلسه هشتم
 • جلسه نهم
 • جلسه دهم
 • جلسه یازدهم
alt
12,000,000 ریال
زبان انگلیسی کنکور استاد عظیمی
سرفصل مطالب
 • جلسه اول
 • جلسه دوم
 • جلسه سوم
 • جلسه چهارم
 • جلسه پنجم
 • جلسه ششم
 • هنوز برای شروع دیر نیست
 • جلسه هشتم
 • جلسه نهم
 • جلسه دهم
 • جلسه یازدهم
alt
18,000,000 ریال
فیزیک کنکور استاد سبز میدانی
سرفصل مطالب
 • جلسه اول
 • جلسه دوم
 • جلسه سوم
 • جلسه چهارم
 • جلسه پنجم
 • جلسه ششم
 • هنوز برای شروع دیر نیست
 • جلسه هشتم
 • جلسه نهم
 • جلسه دهم
 • جلسه یازدهم
 • جلسه دوازدهم
 • جلسه سیزدهم
 • جلسه چهاردهم
 • جلسه پانزدهم
alt
18,000,000 ریال
ریاضیات کنکور استاد عمید
سرفصل مطالب
 • جلسه اول
 • جلسه دوم
 • جلسه سوم
 • جلسه چهارم
 • جلسه پنجم
 • جلسه ششم
 • هنوز برای شروع دیر نیست
 • جلسه هشتم
 • جلسه نهم
 • جلسه دهم
 • جلسه یازدهم